Rovdefjordsambandet - ein del av kystvegen Ålesund - Bergen

SISTE:

13.12.2022: Konsekvensutgreing

                      seglingshøgde i Rovdefjorden finn du her


09.12.2021: Oppdatert forprosjekt finn du her


11.06.2020: Synfaring Breivika og Koparnesvika


Representantar frå Dr. Techn Olav Olsen/Prodtex og styreleiar/nestleiar var onsdag 11/6 på synfaring på begge sider at Rovdefjordsambandet for å få eit overblikk av ilandføringa av brusambandet på begge sider av fjorden.


Det vart også høve til ei synfaring på anlegget til Prodtex på Fiskåholmen der det no er starta tilrigging av utstyr for å starte produksjon av bruelement.